Dziękuję że postanowiłeś się ze mną skontaktować.

Poniżej znajdziesz wstępne informacje dotyczące dofinansowania Twojej Firmy, więcej informacji przekażę Ci podczas rozmowy.

Pomoc dla micro, małych i średnich Przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19

Główne wytyczne

 • Zmniejszenie przychodów w 2021 roku w stosunku do roku 2019 o minimum 15%
 • Na cele inwestycyjne w postaci środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Ukierunkowanie na trwałą odbudowę i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na przyszłe kryzysy
 • Wzmocnienie względem konkurencyjnych przedsiębiorstw
 • Nie może on stanowić wyłącznie inwestycji lub strategii rozwojowej

Maksymalna kwota dofinansowania projektu

 • 300 000,00 zł

Termin naboru wniosków

 • od 7 września 2022r do 28 września 2022r

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • 85%

Inne wymagania

 • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło nie później niż 1 stycznia 2019r
 • Działalność gospodarcza nie może być zawieszona lub zamknięta

Okres realizacji projektu

 • Data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 30 września 2023r

Do usłyszenia ...