FB.IN.

Profesjonalna pomoc frankowiczom.

98% frankowiczów unieważnia swoje umowy kredytowe.

Spłacasz kredyt we frankach? Nie wiesz, ile masz do spłaty, bo dług ciągle rośnie? Zdecyduj się na dochodzenie swoich praw w kancelarii prawnej. Frankowicze to jedna z najbardziej poszkodowanych grup kredytobiorców, którzy w związku z nieuczciwymi praktykami banków zostali doprowadzeni niejednokrotnie na skraj bankructwa. Na szczęście prawnicy kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w sprawach frankowych i oferują profesjonalną pomoc frankowiczom, którzy podpisali umowy o kredyt frankowy. Udzielają porad prawnych dla frankowiczów i reprezentują ich w całym kraju. Podczas takiej porady prawnej sprawdzają klauzule niedozwolone w umowie kredytowej, wyliczają kwotę roszczenia wobec banku oraz przedstawiają koszty sprawy frankowej.

Sprawy frankowe dotyczące umów kredytowych, w których wysokość świadczenia została wyrażona we franku szwajcarskim, od wielu lat są przedmiotem licznych wniosków sądowych. Umowy te często były kształtowane przez banki w sposób jednostronny i naruszają prawa konsumenta. Z ich treści wynika, że całość ryzyka związanego z zawarciem umowy kredytowej w walucie obcej przechodzi na kredytobiorcę, a bank nie odpowiada za ewentualne negatywne skutki. Przełomem w tego typu sprawach było stanowisko Trybunału Sprawiedliwości wygłoszone ws. Państwa Dziubak, gdzie postanowiono:

  • uznanie woli konsumenta za rzecz nadrzędną,
  • uwzględnienie przez sędziego aktualnych interesów kredytobiorców,
  • nieutrzymywanie przez sąd nieuczciwych, wadliwych warunków umów kredytowych, nawet w przypadkach, gdy działają one na korzyść dla konsumenta,
  • nieuzupełnianie przez sąd luk (powstałych poprzez usunięcie nierzetelnych klauzul w podpisanych umowach) o inne postanowienia oparte na zasadach słuszności.

Zakres działań w sprawach frankowych

Prawnicy kancelarii jako jedni z pierwszych w kraju kierowali powództwa przeciwko bankom dotyczące kredytów frankowych. Celem umów zawartych przez frankowiczów było zawyżenie zobowiązania konsumenta wobec banku. Naruszają one także prawa konsumentów. Nasza kancelaria udziela doradztwa dla frankowiczów i reprezentuje ich w sprawach o unieważnienie umowy kredytowej we frankach lub o „odfrankowienie kredytu”. Celem naszych działań jest odzyskanie nadpłaconych rat i zmniejszenie kwoty kredytu pozostałej do spłaty. Coraz więcej frankowiczów decyduje się na walkę o swoje należności, dzięki temu wygrywają duże kwoty. Zanim jednak sprawa frankowa trafi do sądu, kancelaria reprezentuje frankowicza i stara się porozumieć z instytucją finansową. W sytuacji, gdy bank zgodzi się na zaproponowane warunki, wówczas zawierana jest ugoda pozasądowa. W przeciwnym przypadku, sprawa frankowa trafia do sądu.

Jakie kroki wykonuje radca prawny w związku ze sprawą frankową? Otóż w etapie przygotowawczym wskazuje kredytobiorcom, jakie działania zostaną podjęte oraz jakie możliwości da im wystąpienie z powództwem przeciwko bankowi. Etap ten obejmuje:

  • analizę orzecznictwa europejskiego i polskiego,
  • pełną analizę umowy kredytowej i pozostałych dokumentów zawartych z bankiem,
  • określenie, czy postanowienia umowy naruszają przepisy prawne,
  • wyliczenie wartości roszczeń przez analityków finansowych.

W następnym etapie radca prawny przygotowuje pozew oraz kieruje go do sądu. Współpraca z kancelarią frankową skutkuje wygranym procesem z powództwa Klienta przeciwko bankowi z orzeczeniem na korzyść kredytobiorcy lub obroną kredytobiorcy w przypadku wytoczenia powództwa przez bank. Prowadzone przez kancelarię sprawy frankowe najczęściej kończą się usunięciem niezgodnych z prawem klauzul z umowy oraz zmniejszeniem zadłużenia Klienta.

Jeśli chcesz przeliczyć ile możesz odzyskać odsetek w wyniku unieważnienia Twojej umowy frankowej i dowiedzieć się więcej o tym rozwiązaniu – zadzwoń do mnie lub napisz.