FB.IN.

Czy warto iść na ugodę z bankiem posiadając kredyt we frankach?

Wszystko zależy co chcemy osiągnąć.

Wielu frankowiczów zastanawia się, jakie strategie stosują banki przy zawieraniu ugody i czy korzystniejsze nie będzie załatwienie sprawy frankowej w sądzie. Ciekawostką jest, że z roku na rok liczba ugód i negocjacji z bankami wzrasta, co już może świadczyć o tym, że jest to korzystniejsze rozwiązanie.

Sprawy frankowe mogą ciągnąć się latami. Co więcej, sądy coraz częściej unieważniają umowy kredytu frankowego z uwagi na zawarte klauzule abuzywne. Są to wszelkie postanowienia umowy nieuzgodnione z kredytobiorcą, na których brzmienie nie miał on wpływu, a które naruszają jego interesy. Przegrana sprawa oznacza dla banku zwrot nadpłaconych środków frankowiczowi. Z tego właśnie powodu banki wolą zawrzeć ugodę z Klientem i utrzymać go nadal przy umowie kredytowej.

Ugoda pozwala zapobiec procesowi sądowemu, który często trwa bardzo długo i wiąże się z kosztami. Warto jednak zwrócić się do kancelarii prawnej, w której eksperci pomogą Ci w negocjacjach z bankiem i doradzą, czy dana ugoda będzie dla Ciebie korzystna.

Na czym polega ugoda z bankiem w sprawie frankowej?

Każdy bank ma inne podejście do tworzenia i propozycji ugody. Najczęściej polega ona na przeliczeniu kredytów frankowych na kredyty złotówkowe. Bank przygotowuje wówczas dokument, w którym prezentuje dokonane przez frankowicza spłaty przeliczone według średniego kursu walut NBP i zestawia je z kredytem złotówkowym, który byłby udzielony w podobnym okresie. W ten właśnie sposób ustala się kapitał do spłaty i nalicza odsetki.

Niektóre banki nie dokonują przewalutowania według kursu z dnia udzielenia kredytu, tylko dokonują przeliczenia kredytu na złotówki po uzgodnionym z kredytobiorcą kursie. Po podpisaniu ugody z bankiem frankowicz przechodzi na oprocentowanie oparte o WIBOR, co przy obecnej sytuacji ekonomicznej i podwyżkach stóp procentowych będzie skutkowało wzrostem rat. Dlatego pamiętaj, aby każdą propozycję ugody dokładnie rozważyć.

Czy warto się układać z bankiem?

Przed podjęciem decyzji najlepiej skonsultować całą sprawę z prawnikiem, który pomoże podjąć decyzję. W obecnym czasie 98% umów kredytowych spłacanych we frankach jest unieważnianych, co jest potężnym argumentem przemawiającym za pójściem na drogę sądowym. Sprawy mogą trwać jednak długi okres czasu, co może być uciążliwe. Korzyści z unieważnienia umowy są jednak nieporównywalnie większe.

Jeśli chcesz poznać szczegóły takich rozwiązań – zadzwoń do mnie lub napisz.